Ethiek is geen luxe, maar wel een noodzaak

 

Covid-19 heeft niet enkel de noodzaak van een cultuuromslag bloot gelegd, maar ook de werkvloer geconfronteerd met het probleem van de schaarste. Dit was reeds het geval voor de pandemie, maar deze heeft dit probleem aangescherpt. Ondertussen lijkt het probleem zich nog scherper te stellen: bedden en afdelingen worden gesloten bij gebrek aan personeel, uitval door burn-out neemt toe, en dit terwijl de inschrijvingen in de hogescholen erop achteruit gaan…

Wat de pandemie ook duidelijk heeft gemaakt is de noodzaak aan ethiek op de werkvloer. Zorgverstrekkers werden geconfronteerd met patiënten die alleen moesten sterven, bewoners die geen bezoek kregen en dit gedurende maanden,…enkele feiten uit een hele rits situaties die zorgverstrekkers ook emotioneel hebben aangegrepen.

De kreet van vele zorgverstrekkers dat ethische reflectie wel degelijk zijn nut heeft, maar te veel tijd in beslag neemt klinkt steeds luider. Wat doen we eraan?

Ethiek is geen luxe, maar wel een noodzaak en hoe realiseren we ethische reflectie op de werkvloer, meer nog, hoe gaan we om met het dilemma van de tijd versus de noodzaak?

Koppen bij elkaar

WEPE is niet de enige instantie of groep die zich bezig houdt met ethiek op de werkvloer, er zijn er ook nog anderen (alhoewel niet zoveel…). We denken dan bv. aan de Spiegeling, Broodje Ethiek van UZ Leuven,…. Andere werkgroepen houden zich meer bezig met het ontwikkelen van richtlijnen, maar dan vooral vanuit een academische benadering, ….

Vandaar het voorstel om contact op te nemen met deze groepen die zich vooral bekommeren om ethische reflectie op de werkvloer.

Maar het zou ook interessant zijn om de academische wereld te bevragen rond het thema van de schaarste in combinatie met ethiek.

Daarnaast hebben we het Belgisch raadgevend comité voor bio-ethiek dat de situatie in de WZC gedurende de eerste lockdown evalueert. Heel wat actoren werden gehoord en het is interessant om ook hiermee aan de slag te kunnen gaan.

Wat doet WEPE?

  1. Onze Webinars Om de twee maanden organiseert WEPE een avond-webinar rond het thema van de schaarste en alles wat hiermee samenhangt: morele stress, veerkracht,… Onze webinars hebben steeds heel wat succes.
  2. Op zoek naar goede praktijken “Steek er wat van op”- namiddagen. Zorgverstrekkers (niet enkel verpleegkundigen) zijn zeker op zoek naar middelen om voldoende tijd te maken voor kritische, ethische reflectie op de werkvloer. Er zijn ook zeker actoren die dit al onder één of andere vorm reeds gerealiseerd hebben. Zij kunnen inspirerend werken. We kunnen dit doen aan de hand van workshops of lezing-namiddagen. Ook academici kunnen we aan bod laten komen vanuit hun onderzoekdomein.
  3. De hand aan de ploeg We hebben al wat ervaring met workshops moreel beraad. Ook dit kunnen hernemen. Covid heef ook hier stokken in de wielen gestoken. Deze workshop-namiddagen hebben steeds heel wat succes gehad. Blijft echter de vraag van de opvolging. Wat doen de mensen hiermee concreet?

Ethiek in de week van de verpleegkunde.

De ethiekdag in de week van de verpleegkunde kunnen we schaarste als thema naar voor schuiven: schaarste aan middelen, aan medewerkers,…aan tijd. Hoe geven we ethiek zijn plaats op de werkvloer in tijden van schaarste. Niets is zo actueel als dit onderwerp.

We hoeven dit niet alleen te doen…

Netwerk Verpleegkunde heeft heel wat werkgroepen. Met de werkgroep GGZ hebben we al contacten, maar dit kunnen we uitbreiden. Allen worden ze geconfronteerd met dit probleem. Waarom bevragen we deze werkgroepen niet rond dit probleem?

Julien Libbrecht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *