Agenda!

Onze volgende activiteiten

27 september 2022 19:00 uur casusbespreking

Op 21 juni houden we onze volgende casusbespreking. Het gaat dit keer over een casus in een WZC. Het spreekt vanzelf dat de casus anoniem wordt behandeld. Wie wil deelnemen dient zich vooraf aan te melden via info@wepe.be. Het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen.
De bespreking zal doorgaan in het vormingscentrum van de NVKVV, FrƩdƩric Pelletierstraat 100 Schaarbeek

6 oktober 2022 Postgraduaat

Start van het postgraduaat

23 juni 2022 20:00 uur Online infomoment postgraduaat

We organiseren een online infomoment over het postgraduaat. Het is te bereiken via deze link

22 juni 2022 20:00 uur Online infomoment postgraduaat

We organiseren een online infomoment over het postgraduaat. Het is te bereiken via deze link

21 juni 19:00 uur Casusbespreking

Op 21 juni houden we onze volgende casusbespreking. Het thema is dit keer palliatieve zorg. Gespreksleider is Jan Coel, bestuurslid van WEPE en docent aan de PXL. Het spreekt vanzelf dat de casus anoniem wordt behandeld. Wie wil deelnemen dient zich vooraf aan te melden via info@wepe.be. Het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen.
De bespreking zal doorgaan in het vormingscentrum van de NVKVV, FrƩdƩric Pelletierstraat 100 Schaarbeek

15 juni 2022 20:00 uur Online infomoment postgraduaat

We organiseren een online infomoment over het postgraduaat. Het is te bereiken via deze link

1 juni 2022 19:00 uur Webinar

Het vierde webinar van 2022 handelt over patiƫntenparticipatie en dat zal worden behandeld aan de hand van de werking van de patiƫntenparticipatie in het OPZ Geel. Sprekers zijn Dr. Walter Krikilion en Inge Peeters. Deelname is gratis, u dient zich wel aan te melden via info@wepe.be

Datum: Webinar op woensdag 1 juni 2022, van 19u tot 21u.

Walter Krikilion en Inge Peeters verzorgen deze webinar over cliĆ«ntenparticipatie in de GGZ . Ze getuigen als duo – professional en ervaringsdeskundige – over de aanpak van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum van Geel inzake cliĆ«ntenparticipatie. Concreet over de werking van de organisatie-brede Stuurgroep PatiĆ«ntenparticipatie. Het gaat om een stuurgroep die gemengd is samengesteld (patiĆ«nten, ervaringsdeskundigen en personeelsleden) en met een klemtoon op het geven van feedback op het zorgbeleid vanuit dialoog.

Walter en Inge doen dat vanuit een jarenlange samenwerking. Concreet vanuit een ronde die ze momenteel maken langs alle leefeenheden, werkingen, ateliers en dagcentra van het OPZ Geel. Ze interviewen hierbij de antennepersonen participatie, die op micro niveau verantwoordelijk zijn voor de cliƫnten- en bewonersraden.

Aan de hand van een presentatie van 40 minuten geven ze toelichting bij de feedback die ze tijdens deze ronde van de OPZ-medewerkers krijgen (noden, obstakels, frisse ideeƫn, goede praktijken); een feedback die ze zullen gebruiken bij de post-corona doorstart van de live samenkomsten van de Stuurgroep Patiƫntenparticipatie in het najaar. Na deze presentatie is er ruimte voor informatieve vragen en voor uitwisseling met de deelnemers.

Personalia:

Walter Krikilion is stafmedewerker patiĆ«ntenzorg in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum van Geel, met aandachtsgebieden zingeving, ethiek en cliĆ«ntenparticipatie.

Inge Peeters is GGZ-ervaringsdeskundige met diverse engagementen in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum van Geel en in het Netwerk GGZ Kempen.

27 april 2022 19:00 uur Casusbespreking.

Het onderwerp van deze bespreking is ouderenmisbehandeling in de thuiszorg. Uiteraard wordt de casus anoniem behandeld. Wie wil deelnemen, moet zich wel vooraf aanmelden via info@wepe.be. Het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen. De bespreking gaat door in het NVKVV vormingscentrum, FrĆ©dĆØric Pelletierstraat 100 Brussel. De casus zal begeleid worden door Ilke Beckers, deskundige gespreksleider moreel beraad. Zij zal werken volgens de socratische methode.