Agenda!

Onze activiteiten

Postgraduaat procesbegeleider ethiek in zorg en welzijn

De eerste jaargang van ons postgraduaat is met succes afgerond. Als onze deelnemers hebben zich een gans jaar verdiept in ethiek in zorg en welzijn, waarbij we heel veel nadruk hebben gelegd op de praktijk, want zorgen is in de eerste plaats een praktijk. We hebben veel geoefend met methodieken om ethische vragen op een methodische manier bespreekbaar te maken op de werkvloer en alle deelnemers hebben op hun eigen werkvloer een project afgerond om een veranderingsproces te realiseren rond een ethisch gegeven. Ze hebben dat project komen voorstellen op de laatste sessie van ons postgraduaat op 22 juni 2023. Momenteel zijn we druk bezig aan de voorbereiding van onze tweede jaargang. Inschrijven is nog steeds mogelijk. Meer informatie vind je op onze website onder het tabblad “Postgraduaat”

Webinars

De zorg staat momenteel zwaar onder druk. Tijdens de coronacrisis werden zorgverleners onthaald als de “helden van de zorg”. Maar dat is ondertussen al lang verleden tijd. Momenteel wordt de schaarste in de zorg meer dan ooit aangevoeld. Zorgverleners voelen zich in de kou staan. Daarom organiseert WEPE een reeks webinars rond het thema “Schaarste in de zorg”. De beeldverslagen van deze webinars worden gepubliceerd op onze website onder het tabblad “Ethiek in tijden van schaarste”. Onze webinars starten om 20:00 uur en eindigen om 22:00 uur. Informatie en inschrijvingen via info@wepe.be.

Casusbesprekingen

In de zorg worden we voortdurend geconfronteerd met ethische problemen. Om deze op de juiste manier aan te pakken, moeten we methodieken hanteren om ze op een deskundige manier te bespreken. WEPE is actief bezig met ontwikkeling en onderzoek naar deze methodieken. In samenwerking met het Belgisch adviescomité bio-ethiek hebben we op onze website een digitale werktuigkist ontwikkeld, die je kan vinden op onze website onder het tabblad “Overlegmethoden in de zorg”. Ook op ons postgraduaat wordt heel veel aandacht gegeven aan deze methodieken. Maar we willen er zelf ook actief mee bezig blijven. Daarom organiseren we regelmatig casusbesprekingen. Wij beschikken over gecertificeerde gespreksleiders moreel beraad die in diverse methodieken gespecialiseerd zijn. Uiteraard worden deze besprekingen anoniem behandeld. Als je aan een van deze besprekingen wil deelnemen, dan kan dat, maar je moet je wel vooraf aanmelden op info@wepe.be. Het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen. De bespreking zal doorgaan in de lokalen van NETWERK VERPLEEGKUNDE vzw, Vergote Square 43 – 1030 Brussel. We starten om 19:00 uur en eindigen om 21:00 uur.

Ethiekdag van het Netwerk Verpleegkunde

WEPE is de ethische werkgroep van het Netwerk Verpleegkunde. Daarom organiseren wij elk jaar de ethiekdag op het jaarlijks congres van het Netwerk Verpleegkunde.

Data

29 september 2023: Ethiekdag van het Netwerk Verpleegkunde. Inschrijven via de website van het Netwerk

5 oktober 2023: start postgraduaat

24 oktober 2023: webinar

Onze volgende activiteiten

28 november 2023: casusbespreking

19 december 2023: webinar

30 januari 2024: casusbespreking

27 februari 2024: webinar

26 maart 2024: casusbespreking

30 april 2024: webinar

28 mei 2024: casusbespreking

25 juni 2024: webinar

Onze activiteiten in het verleden

27 juni 2023: casusbespreking

13 juni 2023: webinar

25 april 2023: casusbespreking

28 maart 2023: webinar

13 maart 2023: casusbespreking

31 januari 2023: webinar

27 oktober 2022: webinar

27 september 2022: casusbespreking

6 oktober 2022: Postgraduaat, start van onze eerste jaargang

21 juni 2022: casusbespreking

1 juni 2022: webinar

27 april 2022: Casusbespreking.