Andere overlegvormen

Overlegmomenten in de zorg

Andere overlegvormen

Moreel beraad is de meest grondige manier om ethische situaties te bespreken, maar in de praktijk is het niet altijd mogelijk om moreel beraad te organiseren. Daarom geven we ook een aantal meer eenvoudige werkvormen mee.

CURA
Dialoogsleutels
Dilemmakaartje
EHBE
Ethische kubus
Fasen van de zorg volgens Joan Tronto
Hydramethode
Mangomoment
Waarden in dialoog – Impliciete methodiek
Zorgethische opstelling
Deze lijst zal in de toekomst verder worden aangevuld!
Aanvullende bronverwijzing

Er zijn heel veel methodieken ter beschikking, een alomvattend overzicht maken lijkt daarom onmogelijk. Daarom willen we ook een aantal aanvullende bronverwijzingen publiceren op onze site.

NN, Routeplanner bij dilemma’s in de zorg, Zorg voor beter.nl, 2020, 44p., te raadplegen op het internet via URL: https://www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen-ouderen/routeplanner-dilemma-s-zorg
Mostert Henri, Goed in gesprek. Eenvoudige werkvormen voor reflecties binnen de langdurige zorg, Vilans & Zorg voor beter, 2021, 30 p., Te raadplegen op het internet via URL: https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/Goedingesprek/Eenvoudige%20werkvormen%20voor%20reflectiemomenten%20zvb.pdf