Ethiek in tijden van schaarste

WEPE is de ethische werkgroep van het Netwerk Verpleegkunde

Webinars

De zorgsector wordt geconfronteerd met een nijpend probleem van schaarste. Dit stelde zich reeds voor de corona epidemie, maar het probleem blijkt zich steeds scherper te stellen: bedden en afdelingen worden gesloten bij gebrek aan personeel, uitval door burn-out neemt toe en de inschrijvingen in de hogescholen gaan erop achteruit. Dit alles speelt zich af tegen een demografische evolutie waarin de bevolking veroudert, zodat er meer zorg nodig is en er minder zorgverleners beschikbaar zullen zijn.

Ook de nood aan ethisch overleg komt daardoor onder druk te staan. Zorgverleners voelen meer morele stress, zodat de nood aan ethisch overleg en ondersteuning stijgt, maar tegelijk is er minder tijd beschikbaar om ruimte voor dit overleg te creëren. Dit leidt onvermijdelijk tot een neerwaartse spiraal: als ethische vragen niet bespreekbaar kunnen gemaakt worden, worden ze alleen erger tot ze als een etterbuil open barsten.

Ethiek is dus geen luxe maar een noodzaak. WEPE ziet het als zijn hoofddoel om daarvoor inspiratie en hulpmiddelen te bieden. Wij doen dit door ondersteuning te bieden voor ethisch overleg, maar ook door elk jaar een vijftal webinars te organiseren rond het thema “Ethiek in tijden van schaarste”. De opnamen van deze webinars zullen op deze pagina van onze website verschijnen. We verdelen de video’s in per hoofdstuk, zodat u ze in stukken kan bekijken.

Morele veerkracht

De eerste webinar werd verzorgd door Jolijn De Ceulaer, maatschappelijk werkster bij het Palliatief netwerk Arrondissement Turnhout. Zij sprak over “veerkracht bij zorgverleners”.

 • Deel 1: Voorstelling van de spreker, algemene inleiding (1′).
 • Deel 2: Eigenheid van hulp- en zorgverleners – Wat is stress? (27’).
 • Deel 3: Hoe versterk je je veerkracht (23’)?
 • Deel 4: Het belang van je team (10’).

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Ouderenzorg

Het tweede webinar werd gegeven door Steven Van Wortswinkel, ethicus bij de groep GVA. Het thema was “Schaarste in de ouderenzorg”.

 • Deel 1: Voorstelling van de spreker en algemene inleiding (3’).
 • Deel 2: Over schaarste (19’).
 • Deel 3: Over ethiek in de ouderenzorg (24’).
 • Deel 4: Over ethisch omgaan met schaarste in de ouderenzorg (24’)

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Personen met een beperking

Het derde webinar werd verzorgd door Guy Bruyninkx, van de Gouverneur Kinsbergenstichting. Het thema was “Schaarste in de zorg voor personen met een beperking”.

 • Deel 1: Voorstelling van de spreker en algemene inleiding (8′).
 • Deel 2: Mensen met een beperking vandaag de dag (23′).
 • Deel 3: Zorgvernieuwing en persoonsvolgende financiering (18′).
 • Deel 4: twee dilemma’s aan de hand van fictieve maar wel realistische casussen (29′).

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Hoezo schaarste? Aanvaarden van grenzen: een ethische benadering

Het vierde webinar werd verzorgd door Julien Libbrecht, coördinator van WEPE en Gerda Pauwels, zorgcoach WZC Zuiderlicht te Mariakerke (Gent). De kernvraag van dit webinar was hoe we met de onvermijdelijke personeelsschaarste in een WZC kunnen omgaan door een innovatieve arbeidsorganisatie. Dit werd uiteengezet aan de hand van de werking van WZC Zuiderlicht.

 • Deel 1: algemene inleiding door Julien Libbrecht en voorstelling van WZC Zuiderlicht door Gerda Pauwels (10′)
 • Deel 2: Innovatieve arbeidsorganisatie in WZC Zuiderlicht (Gerda Pauwels) (11′)
 • Deel 3: Werken in WZC Zuiderlicht (Gerda Pauwels) (10′)
 • Deel 4: Vragenronde en dialoog (12′)