Inschrijving webinar

WEPE is de ethische werkgroep van het Netwerk Verpleegkunde

Op 11 juni 2024 organiseren wij het volgende webinar in de cyclus ethiek op de werkvloer: van opgave naar noodzaak. Als u de juiste link hebt, kan u inloggen in dit webinar. Maar wij vragen u met aandrang om ook onderstaand webformulier in te vullen. Wij willen u graag een aantal zaken nasturen, maar dat doen we uiteraard enkel aan de mensen die effectief hebben deelgenomen. Mensen die dit formulier niet hebben ingevuld zullen we geen informatie nasturen, omdat wij heel veel tijd sturen in het uitzoeken wie er heeft deelgenomen. Daarom is het voor ons erg belangrijk om te weten hoe u inlogt in MS Teams. Als u inlogt via de webversie van teams, dan kan u dat zien aan uw inlogscherm.

In de webversie van MS Teams kan je zien onder welke naam je inlogt.

Gebruik AUB niet enkel een veel voorkomende voornaam, maar bv. ook uw achternaam.

Indien u akkoord gaat, willen wij u ook vragen om aan te kruisen dat wij u nadien nog informatie over onze activiteiten mogen nasturen. Daarmee gaat u, in het kader van de GDPR, er ook mee akkoord dat wij de ingevulde gegevens bewaren. Wij verzekeren u dat we ze nooit zullen delen met derden.

Wat sturen wij u na:

  • Een aanwezigheidsattest (maar dat verlenen wij enkel bij effectieve deelname)
  • Een evaluatieformulier
  • De presentatie
  • Na publicatie van de opname op onze website, brengen wij u daar ook van op de hoogte. Maar dat kan enige tijd duren, want de opnames moeten worden bewerkt.
Gelieve het onderstaande formulier in te vullen!