Postgraduaat

De uiteindelijke inschrijvingen voor het postgraduaat verlopen via de website van de Erasmus Hogeschool. Klik op deze tekst voor een link naar de inschrijvingspagina!

Een 85-jarige vrouw wil niet gewassen worden door een mannelijke verpleegkundige.

 

De familie van een geriatrische patiënte neemt contact op met de sociale dienst. Ze zijn zeer bezorgd over de toestand van hun moeder en menen dat zij dringend moet opgenomen worden in een woonzorgcentrum. Omdat de patiënte zich daartegen verzet, willen ze haar wijsmaken dat ze enkele weken met vakantie mag … in dat woonzorgcentrum.

 

Een diabetespatiënt die gisteren nog moord en brand schreeuwde omdat er geen suiker-vrije confituur in huis was, zit vandaag stiekem de resterende gebakjes op te snoepen.

 

Een niet-gevaccineerde coronapatiënt neemt een bed in dat je eigenlijk nodig hebt voor een pas geopereerde kankerpatiënt. Bovendien zijn al je collega’s gloeiend kwaad op de vele antivaxers die al maanden stress op de afdeling veroorzaken.

 

Een bewoner met matige dementie die op de beveiligde afdeling opgenomen is, laat je alle dagen weten dat hij dood wil.   

 

De familie eist dat je hun vader fixeert in zijn rolstoel, waar de man in kwestie zich met klem tegen verzet ….

 

Sta jij ook vaak voor moeilijke vragen als je het goede wil doen in de zorg?

Dan is het postgraduaat procesbegeleider ethiek in zorginstellingen wellicht iets voor jou! Deze opleiding zal vanaf het oktober 2022 doorgaan aan de Erasmus Hogeschool Brussel en wordt door WEPE begeleid. Als je hier op klikt, vind je onze folder!

Module 1: Theorie en kennismaking
6-10-2022 Inleiding en kennismaking. Historische situering van de bio-ethiek, principlistische ethiek en autonomie. (Prof. Adelheid Rigo)
13-10-2022 Hoofdstromingen in de ethiek. Minimalistische vs. maximalistische ethiek. Zorg, ethiek van de zorg in het algemeen vs. zorgethiek als specifieke discipline. Joan Tronto. Presentietheorie. Discoursethiek.
20-10-2022 Bespreking van het project. Bemoeizorg en aanklampende zorg.
Module 2: Ethiek in de instelling
24-11-2022 Invloed van de organisatie op de ethische opstelling van zijn medewerkers. (Prof. Jean-Paul Van Bendegem) Plaats van de ethiek in de instelling. Workshop uitschrijven van casussen.
1-12-2022 Workshop rond eigen casussen, de plaats van de ethisch referent in de organisatie
8-12-2022 Ethiek binnen verschillende werkvormen: Ziekenhuizen, psychiatrie, personen met een handicap, ouderenzorg, thuiszorg.
15-12-2022 De plaats van de ethiek binnen het huidige wettelijke en decretale kader, Ethiek in het maatschappelijk werk, Ethiek in de zorg voor personen met dementie.
12-01-2023 Organisatie-ethiek en leiderschapsethiek. Veranderingsmanagement: omgaan met weerstanden en communicatie over ethiek met de hiërarchische oversten.

 

Module 3: Methodieken
19-01-2023 Waarom methodieken hanteren in het streven naar een meer ethische zorg? Algemeen overzicht van de methodieken: moreel beraad, maar ook alternatieven voor moreel beraad.
26-01-2023 Het relationele als essentiële houding in de zorg. Methodiek van prof. Axel Liégeois, met een praktische oefening van deze methodiek. (gastdocent: Prof. Axel Liégeois)
2-02-2023 Praktische oefening in de Heracleitosmethode en de Incidentenmethode.
9-02-2023 Oefeningen in verschillende van de voorgaande methodieken in kleine groepen.
Module 4: Actuele thema’s in de ethiek

Data: 9 maart 2023, 16 maart 2023, 23 maart 2023, 27 april 2023. Telkens bespreken we twee actuele thema’s per dag. Deze thema’s liggen nog niet vast: gedurende de 2de cursusdag op 13 oktober 2023 krijgen de cursisten de gelegenheid om deze thema’s vast te leggen gedurende een brainstorm.

 

Module 5: project

De deelnemers worden gedurende de opleiding begeleid om in hun instelling een concreet veranderingsproject uit te voeren rond een ethische problematiek. Op 22 juni 2023 worden deze projecten door de cursisten gepresenteerd aan de mede-cursisten en een externe jury. Dit is meteen de afsluiting van de opleiding.

Ben je in deze opleiding geïnteresseerd, dan kan je vrijblijvend voorinschrijven. Dat zouden we heel fijn vinden omdat het ons toelaat om de inhoud beter af te stemmen op de behoeften van de toekomstige cursisten. Je kan ons daartoe persoonlijk contacteren. Mail naar info@wepe.be of telefoneer naar nr. 0496 33 36 55 (Julien Libbrecht), 0476 28 82 53 (Ingeburg Digneffe) of 0475 84 47 34 (Jan Crikemans)