Links

WEPE is de ethische werkgroep van het Netwerk Verpleegkunde

WEPE is actief als werkgroep binnen het Netwerk Verpleegkunde, de grootste Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen.


WEPE heeft een samenwerking uitgebouwd met het Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland (NEON)


Ethics of Care is de website van het de vakgroep zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.


Euro MCD is de website van een Europees onderzoek naar de resultaten van moreel beraad.


De stichting Presentie is een Nederlandse stichting die zich richt op relationele zorg.


Het Belgisch raadgevend comité voor bio-ethiek werd opgericht door de Belgische federale en regionale overheden maar werkt wel onafhankelijk van de overheid. Het brengt ethische adviezen uit en licht het publiek in over ethische vragen.


Zorgnet-Icuro vzw is de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en social profit voorzieningen uit de ouderenzorg. Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro. De organisatie ondersteunt ook zijn leden op het vlak van ethiek en zingeving.


sTimul is een zorgethisch lab dat zorgverleners, leidinggevenden en studenten uit de zorg- en welzijnsorganisaties het perspectief van zorgontvangers laat verkennen. Dit doen ze aan de hand van prikkelende ervaringsgerichte methodieken. Het doel van sTimul is om deze ethische reflectie te stimuleren zowel in het onderwijs (dus bij de studenten) als in het werkveld (zorgverleners en leidinggevenden in de praktijk).

Stimulans is een gelijkaardig lab binnen de UCLL.


Het Centre for Biomedical Ethics and Law is het onderdeel van de faculteit geneeskunde van de KU Leuven dat gespecialiseerd is in onderzoek op het vlak van zorgethiek.


The International Care Ethics Research Consortium (CERC) connects researchers and scholars who work in the field of care ethics and care theory. It is an epicenter where people with a commitment to care from all continents meet each other. A community to freely explore and connect emerging insights on the topic of care with colleagues and peers, and share or co-produce publications, develop and execute research, and share teachings.


Zorgethiek.be is een Vlaamse website over zorgethiek.