Hydra methode

Naam

Hydramethode

Ontwikkeld door

Simon Godecharle

Wat?

De auteur zegt daarover het volgende: “De hydra methode is een methodiek voor ethisch overleg in tijden van schaarste, en daarom een antwoord op een actuele nood. Snel adequaat complexe knopen doorhakken, dat is de inzet van de hydra methode. De validatie van de hydra methode is reeds enkele jaren bezig (longitudinale testen). De methode blijkt inzetbaar in alle sectoren van zorg en welzijn: algemene ziekenhuizen, psychiatrie, jeugdzorg, zorg voor mensen met een beperking, ouderenzorg, kinderopvang, vormen van thuiszorg. Het is bruikbaar in ethische comités, in de dagelijkse praktijk en bij beleidsbeslissingen. De praktijk toont dat je van vraag naar antwoord kan gaan op 12 minuten. Mits de nodige maatregelen binnen de voorziening, zelfs op 5 à 6 minuten.

De hydra methode is een laagdrempelige methodiek om de ethische spieren te trainen. Het is ontwikkeld voor de alledaagse ethiek. Persoonlijk hou ik niet van de opdeling ‘kleine ethiek’ en ‘grote ethiek’. ‘Klein’ staat dan voor dagdagelijkse beslissingen (Geef ik een aardappelmesje aan een jongere met een risico tot zelfverminking zodat zij zelf haar appel kan schillen?), en ‘groot’ voor complexe thema’s die veel tijd vragen. Groot klinkt dan beter of belangrijker dan klein… Het zijn net de kleine beslissingen die we constant maken die een directe impact hebben op de zorg(beleving) en dus de vertaling bij uitstek zijn van onze waarden, missie en visie. Daarom praat ik liever over ‘ethiek in de praktijk’, of ‘praktische ethiek’.” 1 Mail van Simon Godecharle dd. 7 maart 2023

Hoe?

De methode vertrekt van de ‘relevante’ vraag. Dit is de vraag waarop wij als zorgverleners een antwoord nodig hebben om verder te kunnen werken. Hoe concreter en afgelijnder je deze vraag kan stellen, hoe duidelijker het antwoord zal zijn. Door de Hydramethode worden de ethische dimensies en de gelaagdheden in een zorgsituatie geëxpliciteerd. Daardoor krijgen de deelnemers nieuwe inzichten en bouwen ze ervaring op om te komen tot een gedeelde visie over de gepast zorg. Daarom worden niet enkel verschillende zaken afgetoetst en heeft de methode oog voor de diverse betrokkenen, maar wordt er ook teruggekoppeld naar de zorgverleners die de dagelijkse zorg opnemen. Daarbij wordt nagegaan of het via de methode geformuleerde advies een antwoord is op de noden en bezorgdheden van de zorgverleners.

Fasen

De Hydramethode vertrekt van negen vragen.

 1. Welke vraag vereist nu een antwoord?
 2. Wat zijn de feiten?
 3. Wie zijn (in)direct betrokkenen?
 4. Welke stem krijgt elk gewicht?
 5. Wat zijn de relevante juridische contouren van deze vraag?
 6. Wat zijn de ervaringen in het verleden, op andere afdelingen of bij externen?
 7. Welke afwegingen maken we vanuit de waarden en normen van de organisatie?
 8. Wie doet wat, waarom, wanneer en hoe?
 9. Is dit effectief een antwoord op de oorspronkelijke vraag?
Bronvermelding

Godecharle Simon, Hydramethode: flexibel en niet te tijdrovend, folder, 2022.

In de nabije toekomst zal er een meer uitgewerkte publicatie verschijnen over deze methode, die we uiteraard ook zullen vermelden.

Noten
 • 1
  Mail van Simon Godecharle dd. 7 maart 2023