CURA

Naam

CURA

Ontwikkeld door

Amsterdam UMC, o.l.v. dr. Suzanne Metselaar

Wat?

Een gestructureerde methodiek om bij twijfels over goede zorg casussen te bespreken binnen een relatief beperkt tijdsbestek: een casusbespreking met CURA duurt ongeveer 25 minuten, wat aanzienlijk korter is dan een moreel beraad. De methodiek is speciaal ontwikkeld voor palliatieve zorg, maar kan even goed in andere zorgsoorten worden aangewend.

Hoe?

Je kunt het Cura stappenplan individueel gebruiken, om individueel een bepaalde casus te overlopen, maar je kan het oog in groep doen bij voorbeeld tijdens intervisie of teamoverleg.

CURA is een laagdrempelig instrument dat hierbij ondersteuning biedt. CURA bestaat uit vier processtappen: 1) Concentreren, 2) Uitstellen 3)Reflecteren en 4) Actie ondernemen. CURA kan gebruikt worden op het moment dat je een situatie als lastig ervaart, maar ook om terug te kijken op een situatie die al heeft plaatsgevonden.

Fasen
 1. Concentreren: tracht je te concentreren op de situatie die je als moreel lastig ervaart en waarbij je twijfelt of er goede zorg wordt gegeven.
  • Neem een moment om stil te staan bij de situatie. Beschrijf ze kort.
  • Waar twijfel je in deze casus aan als het gaat om goede zorg?
 2. Uitstellen: Ben je eerst en vooral bewust van je eerste reactie op de situatie en de betrokkenen. Het is belangrijk op deze eerste reactie te herkennen, accepteren en delen. Maar daarna moet je je eerste reactie even “parkeren”, zodat je je in de volgende fase goed kan inleven in de standpunten van de andere betrokkenen.
  • Stel vast wat je eerste reactie is op de situatie en betrokkenen (oordelen, emoties, reacties)
  • Erken je eerste reacties maar stel ze daarna even uit om met een open blik naar de situatie te kijken.
 3. Reflecteren: In deze stap gaat het erop om je kijk op de situatie te verbreden en daardoor tot nieuwe inzichten te komen. Dat doe je door stil te staan bij wat voor de andere betrokkenen belangrijk is, maar ook door bewust te kijken naar dat wat de richtlijnen, de wet of protocollen voorschrijven. Belangrijk is ook te beseffen dat je het nog niet zeker weet.
  • Wat is belangrijk aan deze situatie, voor de patiënt, voor de andere betrokkenen, voor jou?
  • Wat schrijven de protocollen of richtlijnen voor?
  • Ga na of je voor jezelf al dan niet zeker bent over de juiste conclusie. Wees je ook bewust van deze (on-)zekerheid.
 4. Actie: CURA is uiteindelijk gericht op ‘doen’. Uiteindelijk is dat ook het doel van goede zorg, maar ‘doen’ betekent niet noodzakelijk dat je je handen uit de mouwen moet steken. Het kan ook betekenen dat je iets moet zeggen, of zelfs dat je de situatie moet aanvaarden zoals ze is.
  • Wat vindt je het meest belangrijk in deze situatie?
  • Wat ga je op basis hiervan doen?
  • Hoe past dit bij de waarden die jij in je werk belangrijk vindt?
  • Ben je tot nieuwe inzichten gekomen?
  • Is je gevoel van de situatie veranderd?
Bronvermelding

NN, CURA. Ondersteuning bij moreel lastige situaties in de zorg. Handleiding, Amsterdam, UMC, 2019, 10 p. Geraadpleegd op het internet via URL: https://www.venvn.nl/media/lx5htzgs/curahandleiding_3.pdf

NN, CURA. ondersteuning bij moreel lastige situaties in de zorg. Verdieping en toepassing, Den Haag – Amsterdam, ZonMW en Amsterdam UMC, 27 p., geraadpleegd op het internet via URL: https://palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Portals/7/adam/Inhoud/J_4BbN61AEGQiPnfctlA_g/Tekst/e-book%20cura%20sept%202020.pdf

Documenten

CURA Handout