Dilemmakaartje

Naam

Dilemmakaartje

Ontwikkeld door

Aafje (Welzijnsorganisatie die zorg aan huis, intramurale zorg en revalidatiezorg levert in Rotterdam en omgeving met meer dan 6000 medewerkers).

Wat?

Een kaart (Din A5 recto-verso) met 9 vragen waarop de medewerkers een dilemma kunnen omschrijven.

Hoe?

Bij de lancering in 2014 werd de kaart meegegeven bij de loonbrief, maar ze is ook digitaal beschikbaar. Het is de bedoeling van de kaart om binnen de organisatie een breder draagvlak voor ethiek te creëren. Medewerkers kunnen via deze kaart een dilemma signaleren en indien bij de commissie ethiek. Er werden in de organisatie getrainde gespreksleiders moreel beraad voorzien, die rond de ingediende kaarten een moreel beraad konden opzetten.

Fasen

Niet van toepassing

Bronvermelding

Bloemhoff Anne Marie, Aafje ontwikkelt handige dilemmakaart, geraadpleegd op het internet via URL: https://www.weekvanreflectie.nl/kenniscentrum/01-kennis-aafje-01.html

Opleidingen

Niet van toepassing

Documenten

Dilemmakaart