Mango-moment

Naam

Mangomoment

Ontwikkeld door

Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid o.l.v. Prof. Dr. Kris Van Haecht

Wat?

Mangomomenten zijn de kleine, onverwachte, verrassende, soms bijna niet waarneembare acties of gebaren tijdens de dagelijkse zorgverlening tussen patiënten, bewoners, familieleden en/of zorgverleners. Ze vinden plaats tijdens normale zorgactiviteiten, zijn niet ziekte specifiek en vergen geen of weinig tijd, middelen of energie.

Hoe?

Mensen die afhankelijk zijn van zorg worden vaak te veel als patiënt benaderd en te weinig als mens. Als mens leven ze in een kwetsbare situatie en hebben ze nood aan erkenning, menselijke warmte, aandacht, … Vaak kunnen zorgverleners en andere betrokkenen dit uiten door kleine gebaren die echt niet veel tijd kosten, maar van enorme betekenis kunnen zijn voor de zorgvrager. Mangomomenten hebben positieve effecten, zowel op de zorgvrager als op de zorgverlener. De zorgvrager voelt zich erkend als mens, leidt tot een grotere therapietrouw en een betere perceptie op het genezingsproces. Bij de zorgverleners leidt het tot een grotere betrokkenheid op de job, vermindert het de kans op burn-out en verhoogt het de arbeidsvreugde.

Een voorbeeld: Een paar jaar geleden moest ik een rugoperatie ondergaan. Ik was bang, ontzettend bang. Ik dacht aan alles wat er mis kon gaan, dat ik niet meer wakker zou worden. Ik zie ook heel slecht en normaal gezien mag er geen bril meegenomen worden naar de operatiezaal. Ik vertelde mijn angst en bezorgdheden aan de verpleegkundige en zij beloofde mee te gaan naar de operatiezaal. Deze verpleegkundige bleef bij me tot ik sliep en zorgde ervoor dat ik mijn bril mocht ophouden. Toen ik wakker werd, was ze weer daar. Met mijn bril en vooral heel veel steun. Ik had veel pijn en was wat in paniek, maar door het kleine gebaar van mijn bril en haar aanwezigheid werd ik al veel rustiger. Ik ben haar daar nog steeds dankbaar voor. 1 Dit voorbeeld werd beschreven op de website van het mangomoment: https://mangomoment.org/mijn-bril/

Fasen

Het mangomoment op zich is een korte gebeurtenis en kent bijgevolg geen fasering, maar de KU Leuven heeft rond de promotie van dit idee wel een organisatie opgezet die de invoering van mangomomenten in Vlaamse zorginstellingen systematisch wil bevorderen. In 2019 is men gestart met 20 ambassadeurorganisaties die het project mee wilden uitdragen. In 2021 werden 20 nieuwe organisatie in het project ingeschakeld. Voor deze organisaties werden workshops en netwerkactiviteiten georganiseerd

Bronvermelding

https://mangomoment.org

Van Haecht Kris e.a., Mangomoment. Met een klein gebaar naar warmere zorg, Leuven, Acco, ZO19, 160 p.

Van Haecht Kris e.a., ‘Mangomoments – preconditions and impact on patients and families, healthcare professionals and organisations: a multi-method study in Flemish hospitals’, in BMJ Open, 2020, vol 10, te raadplegen op het internet via URL: https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/10/8/e034543.full.pdf

Opleidingen

De KU Leuven organiseert workshops, maar deze zijn momenteel alleen toegankelijk voor de ambassadeurorganisaties. Meer informatie: mangomoment@kuleuven.be

Documenten

Er werden geen documenten toegevoegd

Noten