Ethische Kubus

Naam

De ethische kubus

Ontwikkeld door

A. Roelens

Wat?

Een methodiek om ethische situaties te analyseren aan de hand van een tastbaar instrument

Hoe?

Men bespreekt ethische situaties aan de hand van een kubus. De basis ervan wordt gevormd door de begrippen Menswaardigheid – Zorgzaamheid. Dit begrippenpaar vormt de basis voopr elk handelen in de zorg. De voorzijde verwijst vanuit een holistisch denkkader naar de verschillende aspecten van het mens-zijn: Lichamelijkheid, psyche, het sociale, het existentiële. Het bovenvlak legt de nadruk op de drie niveau”s waarop we zorg verlenen: het micro-niveau (de uniciteit van elke mens), het meso-niveau (de intersubjectiviteit) en het macro-niveau (solidariteit – de organisatie waarin we zorg verlenen). De zijkant behandelt de verschillende aspecten van de zorghandeling: de intentie, de handeling zelf en haar gevolgen.

Men analyseert een concrete zorgsituatie aan de hand van de verschillende aspecten op de kubus. Is de situatie in overeenstemming met menswaardigheid; is er een goede zorg geweest voor het lichamelijke, psychische, sociale, existentiële niveau, situeert de handeling zich op micro, meso of macroniveau? Wat is daar goed gelopen of juist niet? Vanuit welke intentie hebben we gehandeld, wat hebben we concreet gedaan en wat waren de gevolgen?

Fasen

Niet van toepassing

Bronvermelding

Fransen Ria & Van den Eynde Sabine, De 11de dimensie. Waarden, zingeving en spiritualiteit in de zorg, Geel, Campinia Media VZW, 2008, p. 84 e.v.

Documenten

De ethische kubus