Heracleitos

Naam

Heracleitos

Ontwikkeld door

WEPE

Wat?

Methode voor moreel beraad, resultaatgericht. Het gaat om een procesmethodiek die de relatie centraal stelt: tussen team-patiĆ«nt, team-familie, …

Hoe?

Groepsgesprek onder leiding van een gespreksleider met expertise in de methodiek, maar het kan ook ook gebruikt worden in een coachingsgesprek tussen een coach en een coachee.

Fasen
 1. Beschrijf de situatie zo concreet mogelijk
 2. Maar een inventaris op van de situatie aan de hand van de onderliggende vragen
  • Wat is er gebeurd (feiten)?
  • Wie was er bij betrokken?
  • Wat hebben we gedaan om de situatie het hoofd te bieden?
  • Waarom hebben we het zo gedaan?
  • Wat waren de gevolgen van onze beslissing?
 3. Het uittekenen van dilemma’s. Alle deelnemers geven aan welke dilemma’s volgens hen in de situatie vervat zijn. Deze worden op een flipover of bord genoteerd.
 4. Transformatie of “op zoek naar oplossingen”. Herformuleer de dilemma’s uit de vorige fase in een en/en vraag vanuit patiĆ«ntenperspectief in een vraagvorm. (Bv. hoe kan ik tegemoet komen aan de vraag van de patiĆ«nt en tegelijk mijn eigen waarden respecteren.) Het antwoord op deze vragen moet een concrete oplossing bieden voor het gestelde probleem.
 5. Evaluatie van het resultaat of het toetsen of de oplossingen goed zitten. Daarbij stellen we ons twee vragen: (1) Voegt de vorm die we vinden iets nieuws toe aan de oude? Is het resultaat wezenlijk nieuw? (2) Ondersteunt deze oplossing alle betrokkenen: is het een win-win-situatie voor iedereen?
Bronvermelding

Fransen Ria & Van den Eynde Sabine, De 11de dimensie. Waarden, zingeving en spiritualiteit in de zorg, Geel, Campinia Media VZW, 2008, p. 90 e.v.

Libbrecht Julien, Heracleitos. Methodiek voor implementatie van ethische guidelines voor verpleegkundigen en zorgkundigen in de gezondheidszorg, te raadplegen op het internet via URL: https://www.netwerkverpleegkunde.be/file?fle=60134

Documenten

Heracleitos in de gezondheidszorg – Concreet stappenplan voor teams en begeleiders