Nijmeegse methode

Naam

Nijmeegse methode

Ontwikkeld door

UMC St.-Radboud Nijmegen (Norbert Steinkamp)

Wat?

Gesprekshandleiding voor de klinische praktijk binnen multidisciplinaire teams naar aanleiding van een concreet moreel probleem. De methode werkt vooral prospectief en oplossingsgericht. Ze is vooral toepasbaar in situaties waar er sprake is van een grote complexiteit door een samengaan van onder meer medische vraagstukken met verpleegkundige, psychosociale, organisatorische en juridische factoren.

Hoe?

Gestructureerd gesprek dat verloopt volgens vier fasen. Voor elke fase worden een aantal vragen vooraf geformuleerd. In het totaal gaat het om een vijftigtal vragen. Maar deze kunnen aangepast worden aan de concrete zorgcontext waarin het model wordt toegepast. Maar de gespreksleider kan op basis van de concrete casus selecteren welke vragen al dan niet behandeld worden.

Fasen
 1. Omschrijving van het concrete morele probleem
 2. Inventarisatie van concrete feiten
  • – Medische diagnose
  • – Verpleegkundige & zorggerelateerde diagnose
  • – Levensbeschouwelijke en psychosociale aspecten
  • – Organisatorische aspecten
  • – Juridische aspecten
 3. Inventarisatie van morele aspecten
 4. Besluit
Bronvermelding

Steinkamp Norbert, ‘De Nijmeegse methode”, in Van Dartel Hans & Molenwijk Bert (red), In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad, Amsterdam, Boom, 2014, p. 142 – 154

Documenten

Folder van UMC St-Radboud over de Nijmeegse methode

Opmerking

De Nijmeegse methode werd ontwikkeld door de vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg (afdeling IQ health) in het Radboudumc. Maar in de praktijk wordt niet meer met de Nijmeegse methode gewerkt, maar met een variant daarvan die naast de Nijmeegse methode ook elementen bevat van het Utrechtse stappenplan en het gedachtegoed van Menno de Bree. Deze methodiek wordt ā€˜kern moreel beraadā€™ genoemd. Daarover worden nu geen opleidingen georganiseerd. In de nabije toekomst zal een postacademische cursus ā€˜ethische gespreksvoeringā€™ woden aangeboden waar deze methode (en de Nijmeegse grondslag) ook terug zullen komen.